પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડ્રાઇવર 8 પાસ N/A 0 18 to 40 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ડ્રાઇવર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-13 00:00:00 થી 2019-04-10 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Health Care, Human Services & Family Welfare Department * Post Name : Driver * Vacancies : 10 * job Location : Sikkim * Qualification : 8th Pass * Age Limite : 18 to 40 Year * Pay Scale : Pay Matrix Of Level 06 * Application Fee : IN Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://sikkimhealth.gov.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1fE-H9yVSfAoGCu3SS5M6SFNDdXNr0c-j/view)

HSFWD ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો