પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 TGT સંસ્કૃત સ્નાતકની ડિગ્રી 44900 to 142400 150 18 to 42 778 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. TGT સંસ્કૃત

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-02-22 00:00:00 થી 2019-03-25 00:00:00

  છેલ્લું ચુકવણી ફી તારીખ:
  2019-03-28 00:00:00 થી 2019-03-28 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Haryana Staff Selection Commission * Post Name : TGT Sanskrit * Total Post : 778 * Job Location : Haryana * Age Limited : 18 to 42 Year * Education Qualification : Bachelor' Degree * Salary : 44900 – 142400/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General/OBC candidates: ₹150 (Male & Female)₹75 (Female of Haryana resident only ) * ST/SC candidates: ₹35 (Male) ₹18 (Female) Apply Online : [Click Here](http://www.hssc.gov.in/) Application Online Link : [Download](http://www.hssc.gov.in/index.htm)

HSSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો