પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Group D 10 પાસ 16900 to 53500 100 18 to 42 249 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Group D

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-22 00:00:00 થી 2019-04-24 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Haryana Staff Selection Commission * Post Name : Group D * Vacancies : 249 * job Location : Chhattisgarh * Qualification : 10th Pass * Age Limite : 18 to 42 Year * Pay Scale : Rs.16,900 - Rs.53,500/- > Application Fee : * General / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.50/- > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://www.hssc.gov.in/) Application Form Link : [Download](http://www.hssc.gov.in/)

HSSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો