પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Special Educator સ્નાતક 20850 0 18 to 42 162 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Special Educator

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-05 00:00:00 થી 2019-03-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad * Post Name : Special Educator * Vacancies : 162 * job Location : Panchkula, Haryana * Qualification : Graduation * Age Limite : 18 to 42 Year * Pay Scale : Rs.20,850/- * Selection Process : Written test * Application Fee : In Notification > Post Vacancies Details : * Special Educator (Visual Impairment): 40 * Special Educator (Mental Retardation): 44 * Special Educator (Hearing Impairment): 78 Apply Online Link : [Click Here](http://recruitment-portal.in/reccdac/all.aspx) Application Form Link : [Download](http://recruitment-portal.in/reccdac/all.aspx)

HSSPP ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો