પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ મેનેજર એન્જીનિયરિંગ 20000 0 18 to 45 575 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ મેનેજર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-27 00:00:00 થી 2019-03-20 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Haryana School Shiksha Pariyojna Parishad * Post Name : Assistant Manager * Vacancies : 575 * job Location : Haryana * Qualification : Engineering * Age Limite : 18 to 45 Year * Pay Scale : Rs.20,000 per month * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://hsspp.in/) Application Form Link : [Download](http://recruitment-portal.in/MISAM/main.aspx?chkedit=ok)

HSSPP ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો