પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 PhD Programme માસ્ટર ડિગ્રી N/A 1000 28 Minimum 34 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. PhD Programme

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-10-31 00:00:00 થી 2018-11-21 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Indian Association for the Cultivation of Science * Post Name : PhD Programme * Total Post : 34 * Job Location : Kolkata, West Bengal * Age Limited : Maximum 28 Year * Education Qualification : Masters Degree * Salary : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.1000/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.500/- Apply Link : [Download](http://www.iacs.res.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1DW_4ZMgaPss6Hty--eOFRixy4ZyeUGZZ)

IACS ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો