પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Scientist B BE/B. Tech 56100 to 177500 1500 21 to 35 54 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Scientist B

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-04-01 00:00:00 થી 2019-05-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Indian Council of Forestry Research & Education * Post Name : Scientist B * Vacancies : 54 * job Location : All Over India * Qualification : B.E / B.Tech * Age Limite : 21 to 35 Year * Pay Scale : Rs.56,100 - Rs.1,77,500/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.1500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online Link : [Click Here](http://www.icfre.gov.in/) Application Form Link : [Download](http://www.icfre.gov.in/)

ICFRE ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો