પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પ્રોજેક્ટ અસિસ્ટન્ટ લેવલ - II માસ્ટર ડિગ્રી 25000 0 30 Minimum 15 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. પ્રોજેક્ટ અસિસ્ટન્ટ લેવલ - II

  મુલાકાત તારીખ:
  2018-08-09 00:00:00 થી 2018-08-09 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2018-08-10 00:00:00 થી 2018-08-10 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Institute of Himalayan Bioresources Technology * Total Post : 15 * Post Name : Project Assistant Level-II * Job Location : Kangra, Himachal Pradesh * Age Limite : Maximum 30 Year * Salary : Rs. 25,000/- Per month * Education Qualification : Master Degree in Pharmacology / Pharmaceutics * Selection Procces : Written Test , Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://www.ihbt.res.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1WF6tWz4Wp-62-R4THfjX_qtoxzo6wSKj)

IHBT ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો