પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સાયન્ટિસ્ટ Phd 97889 0 32 Minimum 7 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સાયન્ટિસ્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-10 00:00:00 થી 2019-04-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : CSIR - Indian Institute of Chemical Biology * Post Name : Scientist * Vacancies : 7 * job Location : Kolkata, West Bengal * Qualification : Ph.D * Age Limite : Maximum 32 Year * Pay Scale : Rs.97889/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](https://www.clri.org/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/17wafOsfd6kdIt2B1EI2ht3G_n6yCtIzU/view)

IICB ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો