પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Non-Teaching સ્નાતકની ડિગ્રી 29200 to 177500 50 55 Minimum 36 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Non-Teaching

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-05 00:00:00 થી 2019-01-05 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Indian Institute of Science Education and Research * Post Name : Non-Teaching * Total Post : 36 * Job Location : Bhopal, Madhya Pradesh * Age Limited : Maximum 55 Year * Education Qualification : Bachelor's Degree * Salary : Rs.29,200 - Rs.1,77,500/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.50/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees > Selection Process : * Written test * Computer * Skill Test Apply Link : [Download](https://www.iiserb.ac.in/) Application Online Link : [Download](https://www.iiserb.ac.in/staffvacancies)

IISER ભોપાલ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો