પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 નોન-ટીચિંગ ડિપ્લોમાં એન્જીનિયરિંગ 18000 to 215900 500 57 Minimum 38 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. નોન-ટીચિંગ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-08 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Indian Institute of Technology Indore * Post Name : Non-teaching * Total Post : 38 * Job Location : Indore, Madhya Pradesh * Age Limited : Maximum 57 Year * Education Qualification : Diploma in Engineering * Salary : Rs. 18,000 - Rs.2,15,900/- > Selection Process : * Written Exam * Interview > Application Fees : * Gen / OBC: Rs.500/- * 0ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees > Post Vacancies Details : * Superintending Engineer : 01 * Executive Manager : 02 * Deputy Engineer (Electrical) : 01 * Manager : 06 * Manager (Library) : 01 * Manager (Technical)$ : 06 * Deputy Manager & : 014 * Deputy Manager (Lab) : 06 * Lab In charge / Office In charge : 01 Apply Online : [Click Here](http://www.iiti.ac.in/) Application Online Link : [Download](http://academic.iiti.ac.in:8080/rec_first.jsp)

IIT ઇન્દોર ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો