પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પ્રોજેક્ટ એસોસિયેટ BE/B. Tech 25000 0 28 Minimum 3 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. પ્રોજેક્ટ એસોસિયેટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-06-15 00:00:00 થી 2018-07-06 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Indian Institute of Technology Mandi * Total Post : 3 * post Name : Project Associate * Job Location : Himachal Pradesh * Selection Procces : Interview * Age Limite : Maximum 28 Year * Salary : Rs.25, 000/- * Education Qualification : B.E / B.Tech / M.Sc * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://www.iitmandi.ac.in/)

IIT મંડી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો