પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 લાઇબ્રેરી ટ્રેની Master of Library 15000 0 25 Minimum 3 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. લાઇબ્રેરી ટ્રેની

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-07-10 00:00:00 થી 2018-07-31 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Indian Institute of Technology, Mandi * Total Post : 3 * post Name : Library Trainee * Job Location : Mandi, Himachal Pradesh * Selection Procces : Written Test , Interview * Age Limite : Maximum 25 Year * Salary : Rs. 15,000/- Per Month * Application Fee : In Notification > Education Qualification : * Master of Library and Information Science (M.Lib.I.Sc.). * Knowledge of Computer Applications, Library Management Software. Apply Online Link : [Click Here](https://www.iitmandi.ac.in/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1EkxGVK_hi4lcFoRyxFkZAxNdXY1S_7oe)

IIT મંડી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો