પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 રિસર્ચ એસોસિયેટ Degree 36000 0 35 Minimum 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. રિસર્ચ એસોસિયેટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-11-29 00:00:00 થી 2018-12-31 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Indian Institute of Tropical Meteorology * Post Name : Research Associate * Total Post : 10 * Job Location : Pune, Maharashtra * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : Degree * Salary : Rs.36,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Link : [Download](https://www.tropmet.res.in/) Application Online Link : [Download](http://www1.tropmet.res.in/~cdd/job/ra-2018.php)

IITM પુણે ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો