પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 પ્રોફેસર, સિનિયર રેસિડેન્ટ એમબીબીએસ 21000 to 30000 0 65 Minimum 331 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. પ્રોફેસર, સિનિયર રેસિડેન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-06 00:00:00 થી 2019-03-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Institute of Liver and Biliary Sciences * Post Name : Professor, Sr. Resident * Total Post : 331 * Job Location : New Delhi * Age Limited : Maximum 65 Year * Education Qualification : MBBS * Salary : Rs.21,000 - Rs.30,000/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://www.ilbs.in/) Application Online Link : [Download](https://www.ilbs.in/?page=internal&itemid=69)

ILBS ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો