ઇન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી
ઇન્ડિયા પોસ્ટ ઑફિસ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 MTS & Postman 10 પાસ 18000 to 27000 0 18 to 27 68 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. MTS & Postman

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-31 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : India Post Office * Post Name : MTS & Postman * Total Post : 68 * Job Location : Andhra Pradesh * Age Limited : 18 to 27 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.18,000 – Rs. 27,000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Merit List * Interview > Post Vacancies Details : * Mail Guard * Postman * Multi-Tasking Staff Apply Online : [Click Here](http://www.appost.in/) Official Notification (MTS): [Click Here](https://drive.google.com/file/d/1WeTBJzUyIsAk3TB3AqcRFcgCKW2cGwlD/view) Application Online Link : [Download](http://www.appost.in/)

ઇન્ડિયા પોસ્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો