ઇન્ડિયન આર્મી ભરતી
ઇન્ડિયન આર્મી દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 SSC Technical સ્નાતક 56100 to 225000 0 20 to 27 191 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. SSC Technical

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-26 00:00:00 થી 2019-02-21 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Indian Army * Post Name : SSC Technical * Total Post : 191 * Job Location : All India * Age Limited : 20 to 27 Year (more details in notification) * Education Qualification : Graduation Degree * Salary : Rs. 56,100/- – Rs. 2,25,000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Interview * Examination > Post Details : * SSC (T)-53 Men: 175 Posts * SSCW (T)-24 Women : 14 Posts * SSC (W) Non Tech Non UPSC (For Windows of Defence Personnel Only) – 01 Posts * SSC (W) Tech (For Windows of Defence Personnel Only) – 01 Posts Apply Online : [Click Here](https://joinindianarmy.nic.in/Authentication.aspx) Application Online Link : [Download](https://joinindianarmy.nic.in/alpha/registration.htm)

ઇન્ડિયન આર્મી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો