ઇન્ડિયન નેવી ભરતી
Indian Navy દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 નાગરિક મોટર ડ્રાઈવર ગ્રેડ -2 એન્જિનિયર Matriculation Pass 25500 to 81100 0 18 to 25 24 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. નાગરિક મોટર ડ્રાઈવર ગ્રેડ -2 એન્જિનિયર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-06-13 00:00:00 થી 2018-07-03 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Indian Navy * Total Post : 24 * Post Name : Civilian Motor Driver Grade-II Engineer * Job Location : Goa * Selection Process : Written Test , Interview * Salary : Rs. 25500-81100 * Age Limited : Minimum 18 Year Maximum 25 Year * Application Fee : In Notification > Education Qualification : * Matriculation Pass or equivalent from a recognised Board or Institution and knowledge of first line maintenance. Apply Online Link : [Click Here](https://www.joinindiannavy.gov.in/)

ઇન્ડિયન નેવી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો