પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર એન્જિનિયરિંગ અસીસ્ટંન્ટ 10 પાસ 11900 to 32000 0 18 to 33 70 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર એન્જિનિયરિંગ અસીસ્ટંન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-27 00:00:00 થી 2019-01-02 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Indian Oil Corporation Limited * Post Name : Jr. Engineering Assistant * Total Post : 70 * Job Location : Assam, India * Age Limited : 18 to 33 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.11,900/- to Rs.32,000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Test * Skill/Proficiency/Physical Test (SPPT) Apply Link : [Download](https://www.iocl.com/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1RBzCs-WCyQnpYJ4h22CnfYOQQbnKwa-u/view)

IOCL Bongaigaon ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો