પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એન્જિનિયર્સ સ્નાતકની ડિગ્રી N/A 0 26 Minimum 12 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એન્જિનિયર્સ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-15 00:00:00 થી 2019-03-27 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Indian Oil Corporation Limited * Post Name : Engineers * Vacancies : 12 * job Location : All Over India * Qualification : Bachelors Degree, * Age Limite : Maximum 26 Year * Pay Scale : In Notification * Application Fee : IN Notification > Selection Process : * GATE Score * Group Discussion * Interview Apply Online Link : [Click Here](https://www.iocl.com/) Application Form Link : [Download](https://www.iocl.com/PeopleCareers/job.aspx)

IOCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો