પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Supervisor (Hospitality) B.sc 25000 0 18 to 30 50 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Supervisor (Hospitality)

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-05 00:00:00 થી 2019-02-05 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-02-20 00:00:00 થી 2019-02-20 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Indian Railway Catering and Tourism Corporation * Post Name : Supervisor (Hospitality) * Total Post : 50 * Job Location : All Over India * Age Limited : 18 to 30 Year * Education Qualification : B.Sc * Salary : Rs. 25,000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Medical Test * Interview Apply Online : [Click Here](http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.irctc.com/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/14LbGB5soUdoF8BX7PIzZnmLuXy0fSO7w/view)

IRCTC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો