પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ સર્જન સ્નાતકની ડિગ્રી 56000 to 177500 400 35 Minimum 17 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ સર્જન

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-05 00:00:00 થી 2019-03-06 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Indo Tibetan Border Police * Post Name : Assistant Surgeon (Assistant Commandant/ Veterinary) * Total Post : 17 * Job Location : All Over India * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : Bachelor’s Degree * Salary : Rs. 56,000 – Rs. 1,77,500 > Selection Process : * Physical Efficiency Test * Physical Standard Test. > Application Fees : * General (UR)/OBC – Rs. 400/- * SC/ST/Females and Ex-servicemen – Nil Apply Online : [Click Here](http://recruitment.itbpolice.nic.in/) Application Online Link : [Download](http://recruitment.itbpolice.nic.in/registrations/applicant-signup)

ITBP ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો