પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 મેડિકલ ઓફિસર એમબીબીએસ N/A 400 50 Minimum 496 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. મેડિકલ ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-04-02 00:00:00 થી 2019-05-01 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Indo-Tibetan Border Police * Post Name : Medical Officer * Vacancies : 496 * job Location : All Over India * Qualification : MBBS * Age Limite : Maximum 50 Year * Pay Scale : In Notification * Selection Process : Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.400/- * ST / SC / Ex-s / PWD / Female: No Fees Apply Online Link : [Click Here](http://recruitment.itbpolice.nic.in/) Application Form Link : [Download](http://recruitment.itbpolice.nic.in/)

ITBP ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો