જગતસિંહપુર ડિસ્ટ્રિક્ટ, ઓડિશા ભરતી
ઓફિસ ઓફ કલેક્ટર ડિસ્ટ્રિક્ટ જગતસિંહપુર દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Home Guard (Male/Female ) 8 પાસ N/A 0 20 to 60 77 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Home Guard (Male/Female )

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-30 00:00:00 થી 2019-02-12 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Office of Collector, District Jagatsinghpur * Post Name : Home Guard (Male/Female ) * Total Post : 77 * Job Location : Odisha * Age Limited : 20 to 60 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : In Notification * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Physical Fitness * Written test * Medical examination. Apply Online : [Click Here](https://jagatsinghpur.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://cdn.s3waas.gov.in/s3eba0dc302bcd9a273f8bbb72be3a687b/uploads/2019/01/2019012463.pdf)

જગતસિંહપુર ડિસ્ટ્રિક્ટ, ઓડિશા ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો