જયપુર મેટ્રો રેલ વેકેનસી ભરતી
જયપુર મેટ્રો રેલ કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 તહસીલદાર જાહેરાતમાં જુઓ 5200 to 67000 0 N/A 24 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. તહસીલદાર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-25 00:00:00 થી 2018-06-30 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Jaipur Metro Rail Corporation Ltd. * Total Post : 24 * post Name : Tehsildar * Job Location : Jaipur (Rajasthan) * Age Limite : In Notification * Salary : Rs.5,200-67,000/- With Grade Pay. * Application Fee : In Notification * Selection Procces : Interview > Education Qualification : BE /ME / M.Tech / MBBS and MS / MD or equivalent * Candidates who have completed B.E/B.Tech in Electrical, Mechanical, Electrical & Electronics, Civil Engineering or equivalent from a recognized Institute are Eligible to apply JMRCL Recruitment 2018. Apply Online Link : [Click Here](http://www.transport.rajasthan.gov.in/content/transportportal/en.html)

જયપુર મેટ્રો રેલ વેકેનસી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો