પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસિડેન્ટ Post Graduate 67700 500 37 Minimum 33 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સિનિયર રેસિડેન્ટ

  મુલાકાત તારીખ:
  2018-11-19 00:00:00 થી 2018-11-19 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2018-11-20 00:00:00 થી 2018-11-20 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education & Research * Post Name : Senior Resident * Total Post : 33 * Job Location : Puducherry ,Tamilnadu * Age Limited : Maximum 37 Year * Education Qualification : Post Graduate * Salary : Rs.67,700/- > Application Fees : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.250/- > Selection Process : * Written test * Interview Apply Link : [Download](http://www.jipmer.edu.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1AnAyvIFQIVRI7hhf1PkYDCSBYaig_YiQ)

JIPMER ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો