પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 લેક્ચરર Degree 52700 to 166700 800 18 to 40 58 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. લેક્ચરર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-22 00:00:00 થી 2019-04-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Jammu & Kashmir Public Service Commission * Post Name : Lecturer * Vacancies : 58 * job Location : Jammu & Kashmir * Qualification : Degree * Age Limite : 18 to 40 Year * Pay Scale : Rs.52,700 - Rs.1,66,700/- * Selection Process : Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.800/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.400/- Apply Online Link : [Click Here](http://jkpsc.nic.in/) Application Form Link : [Download](http://jkpsc.nic.in/home.htm)

JKPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો