પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર માસ્ટર ડિગ્રી 57700 to 182400 0 N/A 97 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. અસિસ્ટન્ટ પ્રોફેસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-30 00:00:00 થી 2019-04-29 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Jawaharlal Nehru University * Post Name : Assistant Professor * Vacancies : 97 * job Location : New Delhi * Qualification : Master's Degree * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs.57,700 - Rs.1,82,400/- * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://www.jnu.ac.in/main/) Application Form Link : [Download](https://www.jnu.ac.in/career)

JNU ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો