પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસિડેન્ટ એમબીબીએસ 67700 1000 40 Minimum 25 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સિનિયર રેસિડેન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-10-30 00:00:00 થી 2018-11-04 00:00:00

  છેલ્લી રસીદ તારીખ:
  2018-11-05 00:00:00 થી 2018-11-05 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2018-11-05 00:00:00 થી 2018-11-05 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Janakpuri Super Speciality Hospital * Post Name : Senior Resident * Total Post : 25 * Job Location : Janakpuri, New Delhi * Age Limited : Maximum 40 Year * Education Qualification : MBBS * Salary : Rs.67,700/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General: Rs.1,000/- * OBC: Rs.600/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.500/- Apply Link : [Download](http://www.jsshs.org/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1RD338-C5CpbVTEz0DMMPuqGC0CCdGxf8/view?usp=drive_open)

JSSHS દિલ્હી ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો