કેરલા હાઈ કોર્ટ ભરતી
હાઈ કોર્ટ ઓફ કેરલા દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 રિસર્ચ અસિસ્ટન્ટ સ્નાતક 12000 0 20 to 27 21 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. રિસર્ચ અસિસ્ટન્ટ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-31 00:00:00 થી 2019-02-25 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : High Court of Kerala * Post Name : Research Assistant * Total Post : 21 * Job Location : Kerala * Age Limited : 20 to 27 Year * Education Qualification : Graduation in Law * Salary : Rs.12,000 * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://hckrecruitment.nic.in/app_notif.php#) Application Online Link : [Download](http://hckrecruitment.nic.in/app_notif.php#)

કેરલા હાઈ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો