કેરલા PSC ભરતી
કેરલ પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ફાઇનાન્સ મેનેજર, ટ્રાન્સલેટર માસ્ટર ડિગ્રી 22200 to 83000 0 18 to 50 43 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. ફાઇનાન્સ મેનેજર, ટ્રાન્સલેટર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-28 00:00:00 થી 2019-01-30 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Kerala Public Service Commission * Post Name : Finance Manager, Translator * Total Post : 43 * Job Location : Kerala * Age Limited : 18 to 50 Year * Education Qualification : Master’s degree * Salary : Rs.22,200 - Rs.83,000/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written test * OMR * Online Test Apply Online : [Click Here](https://www.keralapsc.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://thulasi.psc.kerala.gov.in/thulasi/)

કેરલા PSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો