પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર ઓફિસર Degree 16180 to 38840 350 41 Minimum 14 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-28 00:00:00 થી 2019-03-15 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Kerala Feeds Limited, KFL * Post Name : Junior Officer * Vacancies : 14 * job Location : Kerala * Qualification : Degree * Age Limite : Maximum 41 Year * Pay Scale : Rs.16,180 - Rs.38,840/- * Selection Process : Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.350/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees Apply Online Link : [Click Here](https://www.cmdkerala.net/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1pgR6lTgT6da94X2kAy8pifHyiyqLGB1H/view)

KFL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો