પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એન્જિનિયર ડિગ્રી 16400 to 40500 100 27 Minimum 25 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એન્જિનિયર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-10 00:00:00 થી 2019-01-04 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Kudremukh Iron Ore Company * Post Name : Engineer * Total Post : 25 * Job Location : Bengaluru, Karnataka * Age Limited : Maximum 27 Year * Education Qualification : Degree * Salary : Rs. 16,400 – 40,500/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General/OBC Candidates: Rs. 100/- * All Other Candidates(SC/ST/Ex-s/Female): Nil Apply Link : [Download](http://www.kioclltd.in/) Application Online Link : [Download](https://www.kioclltd.in/career/)

KIOCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો