કોલાર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
કોલાર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Peon 10 પાસ 17000 to 28950 100 18 to 40 10 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Peon

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-21 00:00:00 થી 2019-02-20 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Kolar District Court * Post Name : Peon * Total Post : 10 * Job Location : Karnataka * Age Limited : 18 to 40 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.17,000 - Rs.28,950/- * Selection Process : Interview > Application Fees : * General / OBC: Rs.100/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.50/- Apply Online : [Click Here](https://districts.ecourts.gov.in/kolarhistory) Application Online Link : [Download](https://districts.ecourts.gov.in/kolar-onlinerecruitment)

કોલાર ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો