કોલકાતા પોલીસ ભરતી
કોલકાતા પોલીસ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Civic Volunteers 8 પાસ N/A 0 20 to 60 240 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Civic Volunteers

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-28 00:00:00 થી 2019-02-04 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Kolkata Police * Post Name : Civic Volunteers * Total Post : 240 * Job Location : Kolkata, West Bengal * Age Limited : 20 to 60 Year * Education Qualification : 8th Pass * Salary : In Notification * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](http://www.kolkatapolice.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1Q8b2IfExXzeX9nbHC9HEDcT9EUQkuJsY/view?usp=drive_open)

કોલકાતા પોલીસ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો