કોંકણ રેલવે ભરતી
કોંકણ રેલવે કોર્પોરેશન લિમિટેડ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ટ્રાફિક MBA- Marketing 15600 to 39100 500 30 Minimum 3 જગ્યા
2 એકાઉન્ટ્સ CA/CMA 15600 to 39100 500 30 Minimum 2 જગ્યા
3 પર્સનેલ MBA- HR 15600 to 39100 500 30 Minimum 1 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ટ્રાફિક

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-05-20 00:00:00 થી 2018-07-19 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Konkan Railway Corporation Limited * Total Post : 3 * post Name : Traffic (Operating & Commercial) * Job Location : Navi Mumbai * Age Limite : Candidate Age Should Not Exceed 30 Year * Salary : Rs.15,600- Rs.39,100/- > Education Qualification : * MBA- Marketing/ Sales/Logistics/ Transportation or other equivalent > Selection Procces : * CAT/CA/CMA score * Group Discussion * Presentation * Personal Interview > Application Fee : * Gentral OBC: Rs.500/- * SC/ST/EX/TWD: Nil Apply Online Link : [Click Here](http://www.konkanrailway.com/)

 • 2. એકાઉન્ટ્સ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-05-20 00:00:00 થી 2018-07-19 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Konkan Railway Corporation Limited * Total Post : 2 * post Name : Accounts * Job Location : Navi Mumbai * Age Limite : Candidate Age Should Not Exceed 30 Year * Salary : Rs.15,600- Rs.39,100/- * Education Qualification : CA/CMA > Selection Procces : * CAT/CA/CMA score * Group Discussion * Presentation * Personal Interview > Application Fee : * Gentral OBC: Rs.500/- * SC/ST/EX/TWD: Nil Apply Online Link : [Click Here](http://www.konkanrailway.com/)

 • 3. પર્સનેલ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-05-20 00:00:00 થી 2018-07-19 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Konkan Railway Corporation Limited * Total Post : 1 * post Name : Personnel * Job Location : Navi Mumbai * Age Limite : Candidate Age Should Not Exceed 30 Year * Salary : Rs.15,600- Rs.39,100/- * Education Qualification : MBA- HR > Selection Procces : * CAT/CA/CMA score * Group Discussion * Presentation * Personal Interview > Application Fee : * Gentral OBC: Rs.500/- * SC/ST/EX/TWD: Nil Apply Online Link : [Click Here](http://www.konkanrailway.com/)

કોંકણ રેલવે ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો