કોરાબા કલેકટર જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ભરતી
કોરાબા કલેકટર જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Peon 12 પાસ N/A 0 18 to 35 8 જગ્યા
2 અસીસ્ટંટ ગ્રેડ III 12 પાસ N/A 0 18 to 35 4 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. Peon

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-06-05 00:00:00 થી 2018-06-25 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Korba Collector & District Magistrate * Total Post : 8 * Post Name : Peon * Job Location : korba , Chhattisgarh * Selection Process : Merit Listing , Interview * Salary : Rs. In Notification * Application Fee : In Notification > Age Limited : * Candidate’s Age Limit Should be between 18 Years to 35 Years. * Go Through Official Notification For More Reference. > Education Qualification : * Candidates who have completed 5th, 12th, bachelor Degree or equivalent from a recognized Institute are Eligible to apply Korba Collector & District Magistrate Recruitment 2018. Apply Online Link : [Click Here](http://korba.gov.in/sites/default/files/uplsnt.pdf)

 • 2. અસીસ્ટંટ ગ્રેડ III

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2018-06-05 00:00:00 થી 2018-06-25 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Korba Collector & District Magistrate * Total Post : 4 * Post Name : Assistant Grade III * Job Location : korba , Chhattisgarh * Selection Process : Merit Listing , Interview * Salary : Rs. In Notification * Application Fee : In Notification > Age Limited : * Candidate’s Age Limit Should be between 18 Years to 35 Years. * Go Through Official Notification For More Reference. > Education Qualification : * Candidates who have completed 5th, 12th, bachelor Degree or equivalent from a recognized Institute are Eligible to apply Korba Collector & District Magistrate Recruitment 2018. Apply Online Link : [Click Here](http://korba.gov.in/sites/default/files/uplsnt.pdf)

કોરાબા કલેકટર જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો