પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર પર્સનલ ઓફિસર સ્નાતકની ડિગ્રી 14395 to 40785 500 N/A 23 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર પર્સનલ ઓફિસર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-08 00:00:00 થી 2019-04-22 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Karnataka Power Corporation Ltd * Post Name : Jr Personnel Officer * Vacancies : 23 * job Location : Karnataka * Qualification : Bachelor’s Degree * Age Limite : In NOtification * Pay Scale : Rs.14,395 - Rs.40,785/- > Selection Process : * Written Test * Interview > Application Fee : * General / OBC: Rs.500/- * ST / SC / Ex-s / PWD: Rs.250/- Apply Online Link : [Click Here](http://karnatakapower.com/) Application Form Link : [Download](http://karnatakapower.com/)

KPCL ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો