પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Sainik Welfare & Resettlement Degree 21400 to 42000 50 18 to 40 27 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Sainik Welfare & Resettlement

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-05 00:00:00 થી 2019-04-05 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Karnataka Public Service Commission * Post Name : Sainik Welfare & Resettlement * Vacancies : 27 * job Location : Karnataka * Qualification : Degree * Age Limite : 18 to 40 Year * Pay Scale : Rs.21,400 - Rs.42,000/- > Application Fee : * General / OBC: Rs.50/- * ST / SC / Ex-s / PWD: No Fees > Selection Process : * Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](http://kpsc.kar.nic.in/) Application Form Link : [Download](http://www.kpsc.kar.nic.in/)

KPSC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો