પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિવિલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ 12 પાસ 11600 250 19 to 30 2113 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સિવિલ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-06-11 00:00:00 થી 2018-06-30 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Karnataka State Police * Total Post : 2113 * Post Name : Civil Police Constable * Job Location : Karnataka * Selection Process : Written Exam PST PET Interview * Salary : Rs. 11600 * Age Limited : Minimum 19 Year to Maximum 30 Year > Education Qualification : * Puc, 12th Std ( 12th Std-CBSE, 12th Std-CBSE, 12th Std-SSE) Or Equivalent > Application Fee : * General (2A, 2B,3A, 3B) Applicants: Rs.250/- * All Other Applicants(ST/SC, Catagory 1): Rs.100/- Apply Online Link : [Click Here](http://pcnhk18.ksp-online.in/)

KSP ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો