લક્ષદ્વીપ એડમિનિસ્ટ્રેશન ભરતી
લક્ષદ્વીપ એડમિનિસ્ટ્રેશન દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સફાઈ કર્મચારી 8 પાસ 9900 0 60 Minimum 390 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સફાઈ કર્મચારી

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-02-10 00:00:00 થી 2019-02-28 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Lakshadweep Administration * Post Name : Safai Karmachari * Total Post : 390 * Job Location : Lakshadweep * Age Limited : Maximum 60 Year * Education Qualification : 8th * Salary : Rs.9,900/- * Selection Process : Interview * Application Fees : In Notification Apply Online : [Click Here](https://lakshadweep.gov.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1sAZQSZJS4Ekw6QBplpdbqHPN77R9nAaH/view)

લક્ષદ્વીપ એડમિનિસ્ટ્રેશન ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો