પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સ્ટેનોગ્રાફર 12 પાસ 26775 300 18 to 27 16 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. સ્ટેનોગ્રાફર

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-31 00:00:00 થી 2018-07-02 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Lady Hardinge Medical College * Total Post : 16 * Job Location : Delhi * Age Limited : minimum Age 18 Year to Maximum 27 Year * Selection Process : In Notification * Salary : Rs. 26775 Per month * Education Qualification : Candidates should have passed 12th Class from recognized board * Post Name : Stenographer > Application Fees : * For General / OBC Candidates Application Fee:- Rs. 300/- * For SC/ ST Candidates Application Fee:- Rs. 100/- Apply Online Link : [Click Here](http://www.lhmc-hosp.gov.in/)

LHMC ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો