લોક નાયક હોસ્પિટલ ભરતી
લોક નાયક હોસ્પિટલ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસિડેન્ટ એમબીબીએસ 67000 to 208700 0 37 Minimum 74 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સિનિયર રેસિડેન્ટ

  મુલાકાત તારીખ:
  2018-12-17 00:00:00 થી 2018-12-17 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2018-12-18 00:00:00 થી 2018-12-18 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Lok Nayak Hospital * Post Name : Senior Resident * Total Post : 74 * Job Location : New Delhi * Age Limited : Maximum 37 Year * Education Qualification : MBBS * Salary : Rs.67,000 - Rs.2,08,700/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit/Delhi+Govt/Delhi+Home) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1aOb7djN9GzE7ix-uaVginyG3W2gRLLZK/view?usp=drive_open)

લોક નાયક હોસ્પિટલ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો