લોક નાયક હોસ્પિટલ ભરતી
લોક નાયક હોસ્પિટલ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 સિનિયર રેસિડેન્ટ્સ એમબીબીએસ 67000 to 208000 0 N/A 110 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. સિનિયર રેસિડેન્ટ્સ

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-03-25 00:00:00 થી 2019-03-25 00:00:00

  મુલાકાત તારીખ:
  2019-03-27 00:00:00 થી 2019-03-27 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Lok Nayak Hospital * Post Name : Senior Residents * Vacancies : 110 * job Location : Delhi * Qualification : MBBS * Age Limite : In Notification * Pay Scale : Rs.67000 - Rs.208000/- * Application Fee : In Notification * Selection Process : Interview Apply Online Link : [Click Here](http://delhi.gov.in/wps/wcm/connect/doit_lnjp/LNJP/Home/About+Us/) Application Form Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1QQ1SSXvsIPytaZDebyGRu00cVQcbYUSD/view)

લોક નાયક હોસ્પિટલ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો