પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Special Survey Clerk Graduate 25000 0 42 Minimum 550 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Special Survey Clerk

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-03-11 00:00:00 થી 2019-04-01 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Department of Revenue and Land Reforms * Post Name : Special Survey Clerk * Vacancies : 550 * job Location : Patna, Bihar * Qualification : Graduate * Age Limite : Maximum 42 Year * Pay Scale : Rs.25,000 * Selection Process : Interview * Application Fee : In Notification Apply Online Link : [Click Here](http://lrc.bih.nic.in/) Application Form Link : [Download](http://lrc.bih.nic.in/)

LRC બિહાર ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો