મદુરાઈ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી
મદુરાઈ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 Computer Operator, Driver સ્નાતકની ડિગ્રી 15700 to 65500 0 35 Minimum 160 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. Computer Operator, Driver

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-06 00:00:00 થી 2018-12-21 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Madurai District Court * Post Name : Computer Operator, Driver * Total Post : 160 * Job Location : Madurai, Tamilnadu * Age Limited : Maximum 35 Year * Education Qualification : Bachelor’s degree * Salary : Rs.15,700 - Rs.65,500/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](https://districts.ecourts.gov.in/madurai) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/open?id=1SiRrcHWee4HSHcwdonHt8UfiTEf37KVf)

મદુરાઈ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો