મહાકોષ ભરતી
મહાકોષ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 એકાઉન્ટન્ટ, ક્લાર્ક Degree 5200 to 20200 0 18 to 43 932 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. એકાઉન્ટન્ટ, ક્લાર્ક

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2019-01-09 00:00:00 થી 2019-01-29 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Mahakosh * Post Name : Accountant, Clerk * Total Post : 932 * Job Location : Maharashtra * Age Limited : 18 to 43 Year * Education Qualification : Degree * Salary : Rs.5,200/- to Rs. 20,200/- * Application Fees : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online : [Click Here](https://www.mahakosh.gov.in/m/) Application Online Link : [Download](https://www.mahapariksha.gov.in/OnlinePortal/regFnce)

મહાકોષ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો