મહારાષ્ટ્ર PWD ની ભરતી
મહારાષ્ટ્ર સરકાર જાહેર કાર્યાલય દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 જુનિયર અનેજીનીયરીન્ગ ડિપ્લોમાં સિવિલ એન્જિનિયરિંગ 9300 to 34800 0 18 to 38 263 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. જુનિયર અનેજીનીયરીન્ગ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-05-08 00:00:00 થી 2018-05-27 00:00:00

    વિગતો:

    * Login : [Click Here](https://mahapariksha.gov.in/PWDregistration/#/login) * Register : [Click Here](https://mahapariksha.gov.in/PWDregistration/#/register) * Official Website : [Click Here](http://www.mahapwd.com/)

મહારાષ્ટ્ર PWD ની ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો