માલદા ડિસ્ટ્રિક્ટ ભરતી
માલદા ડિસ્ટ્રિક્ટ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 ડેટા એન્ટ્રી ઑપરેટર Graduate 11000 0 40 Minimum 17 જગ્યા
2 એકાઉન્ટન્ટ Graduate 11000 0 40 Minimum 3 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

 • 1. ડેટા એન્ટ્રી ઑપરેટર

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-08 00:00:00 થી 2019-03-22 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Malda District * Post Name : Data Entry Operator (Sub Division & Block) * Vacancies : 17 * job Location : West Bengal * Qualification : Graduate * Age Limite : Maximum 40 Year * Pay Scale : Rs.11,000/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](https://maldarupashree.org/) Application Form Link : [Download](https://maldarupashree.org/login.php)

 • 2. એકાઉન્ટન્ટ

  એપ્લિકેશન તારીખ:
  2019-03-08 00:00:00 થી 2019-03-22 00:00:00

  વિગતો:

  * Department Name : Malda District * Post Name : Accountant (DPMU & SubDivision) * Vacancies : 3 * job Location : West Bengal * Qualification : Graduate * Age Limite : Maximum 40 Year * Pay Scale : Rs.11,000/- * Application Fee : In Notification > Selection Process : * Written Exam * Interview Apply Online Link : [Click Here](https://maldarupashree.org/) Application Form Link : [Download](https://maldarupashree.org/login.php)

માલદા ડિસ્ટ્રિક્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો