મિનિસ્ટ્રી ઓફ એન્વાયરનમેન્ટ ભરતી
મિનિસ્ટ્રી ઓફ એન્વાયરનમેન્ટ ફોરેસ્ટ & ક્લાયમેટ ચેન્જ દ્વારા

પોસ્ટનો સારાંશ

# પોસ્ટ લાયકાત સેલેરી સ્કેલ ફીસ વય મર્યાદા જગ્યા
1 મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ 10 પાસ 18000 to 56900 0 18 to 25 180 જગ્યા

પોસ્ટની વિગતો

  • 1. મલ્ટી ટાસ્કિંગ સ્ટાફ

    એપ્લિકેશન તારીખ:
    2018-12-06 00:00:00 થી 2019-01-06 00:00:00

    વિગતો:

    * Department Name : Ministry of Environment, Forest & Climate Change * Post Name : Multi-Tasking Staff * Total Post : 180 * Job Location : New Delhi * Age Limited : 18 to 25 Year * Education Qualification : 10th Pass * Salary : Rs.18,000 - Rs.56,900/- * Application Fees : In Notification * Selection Process : Interview Apply Link : [Download](http://envfor.nic.in/) Application Online Link : [Download](https://drive.google.com/file/d/1aOb7djN9GzE7ix-uaVginyG3W2gRLLZK/view?usp=drive_open)

મિનિસ્ટ્રી ઓફ એન્વાયરનમેન્ટ ભરતી Job Card
આ જોબ કાર્ડ તમારા મિત્રો સાથે શેયર કરો